Zakończenie przedsięwzięcia PO WER - Kobieta na europejskim rynku pracy

 W ramach projektu odbyły się 2 mobilności, przy czym w każdej wzięła udział grupa 12 uczniów. Uczestnicy przedsięwzięcia zostali wybrani podczas  rekrutacji. W ramach przygotowania do mobilności wszyscy jej uczestnicy brali udział w kursach z języka angielskiego, języka hiszpańskiego oraz zajęciach kulturowych i pedagogicznych. Dodatkowo zorganizowano zajęcia warsztatowe z coachem na temat możliwości i aktywności kobiet na rynku pracy.

Podczas dwóch wyjazdów do Hiszpanii uczniowie realizowali program  wraz z rówieśnikami szkoły przyjmującej biorąc udział  w zajęciach tematycznych, warsztatach oraz wycieczkach. Podczas mobilności przeprowadzili liczne wywiady z hiszpańskimi kobietami sukcesu, kobietami realizującymi ciekawe i ambitne projekty, jak i pracującymi na stanowiskach podstawowych, poznając ich osobiste i inspirujące historie. Podczas zajęć w szkole w Hiszpanii uczniowie i nauczyciele zapoznali się z metodami nauczania oraz z organizacją hiszpańskiego systemu edukacji.  Uczestnicy mieli również okazję spotkać się z przedstawicielami władz Santa Pola  w budynku  Urzędu Miasta. Dzięki temu poznali nie tylko historię i tradycję regionu, ale przede wszystkim aspekty zarządzania i strategię jego rozwoju.

Podczas mobilności brali też udział w wycieczkach do Alicante, Elche czy Tabarki, podczas których poznali zabytki, kulturę, kuchnię i historię Hiszpanii. Udział w projekcie pozwolił nawiązać nowe znajomości oraz pozyskać kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne. Podczas trwania projektu przeprowadzano jego ewaluację za pomocą testów, ankiet, raportów oraz wywiadów i obserwacji. Efektem przedsięwzięcia są wypracowane produkty w postaci zdjęć, filmików, prezentacji, biznesplanów oraz miniporadnika dla kobiet, zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej przedsięwzięcie w  naszej szkole.