Podpisanie umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Wieloletnia współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu zaowocowała podpisaniem umowy o współpracę.
W dniu 2 czerwca 2021 r. J.M. Rektor WSFiP dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP w murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznego podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Szkoły mgr Adamem Zoniem. 

Uczelnię reprezentowali zaproszeni goście: Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa Profesor Jacek Binda, Dziekan Wydziału Finansów i Technologii Informatycznej dr Jolanta Pochopień, Z-c dyrektora naczelnego czasopisma naukowego „ASEJ” WSFiP mgr Aleksander Sapiński.
Uczelnia objęła patronatem naukowym klasy o profilach ekonomicznych i logistycznych. Uczniowie tych kierunków będą uczestniczyli m. in. w wykładach, projektach, pracach badawczych, warsztatach podnoszących indywidualne kompetencje uczniów, wzbogacające ich wiedzę dotyczącą dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.