Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się od powitania w murach naszej szkoły uczniów klas pierwszych oraz złożenia przez nich tradycyjnego ślubowania. Natomiast klas 2 TL pod kierunkiem mgr Przemysława Zająca i mgr Ireny Jacoszek przypomniała nam, że początek września to nie tylko nowy rok szkolny, ale też wciąż żywa pamięć o wydarzeniach z 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa. Uczniowie zaprezentowali też wartości, jakimi kieruje się szkoła i umiejętności, jakie można w niej nabyć. Pan dyrektor Adam Zoń przypomniał o tradycjach i kierunkach rozwoju szkoły oraz życzył wszystkim udanego roku szkolnego, owocnej pracy i nauki oraz wielu sukcesów. Mamy nadzieję, że ten rok właśnie takim rokiem będzie.