Biblioteka

W bibliotece szkolnej czekają na Ciebie otwarci i pełni pasji nauczyciele biblioteki:
mgr Agnieszka Kubica i mgr Aneta Bocheńska-Wiktor
Godziny otwarcia bilbioteki: 8:00 - 14:00
Zapraszamy również na naszą grupę na Facebooku Biblioteka szkolna ZSEG w Żywcu.

Regulamin biblioteki w ZSEG w Żywcu.
1.    W bibliotece szkolnej ZSEG w Żywcu funkcjonuje wypożyczalnia i kącik czytelniczy, materiały w ramach czytelni wypożyczane są na okres 1-2 przerw.
2.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3.    Dostęp do księgozbiorów posiadają wyłącznie nauczyciele bibliotekarze.
4.    Istnieje możliwość bezpośredniego dostępu do księgozbioru przez uczniów po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
5.    Istnieje możliwość zamówienia wybranych pozycji książkowych jednakże, ów fakt należy wcześniej zgłosić mailowo lub za pomocą kartki z konkretnym zagadnieniem lub pozycją.
6.    Wypożyczenie książki następuje wyłącznie przerwach po zgłoszeniu tytułu woluminu, autora lub zagadnienia.
7.    Można dokonywać zgłoszeń chęci wypożyczenia osobiście lub on line za pomocą wiadomości mailowej przez dziennik do nauczycieli bibliotekarzy.
8.    W bibliotece obowiązuję zakaz korzystania z telefonu oraz wnoszenia jedzenia i picia. Bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne i zakaz wnoszenia odzieży wierzchniej.
9.    Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego szanowania wypożyczonych pozycji książkowych.
10.     Książki zgubione, zniszczone lub niekompletne czytelnik zobowiązany jest odkupić.
11.    Wypożyczone książki uczniowie zwracają najpóźniej po 21 dniach. Chęć przedłużenia wypożyczonej książki należy zgłosić indywidualnie lub w formie e maila.
12.    Istnieje możliwość wypożyczenia książek na wakacje po konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem i za jego zgodą.
13.   Woluminy wypożyczane na lekcję dla całej klasy odbiera jeden wyznaczony uczeń   i ten sam uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczeń trwających (max 1-2 lekcje) do biblioteki szkolnej.
14.   Każdorazowo do końca maja uczniowie zobowiązani są do zwrotu książek wypożyczonych w trakcie roku szkolnego (maturzyści do 10 kwietna).
15.   Uczniowie kończący szkołę lub ją opuszczający zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką (zwrot książek- karta obiegowa) ten sam obowiązek spoczywa na nauczycielach i pracownikach szkoły.

 

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Dzień Żołnierzy Wyklętych

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.htmlNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma...

SZKOŁA DO HYMNU 2020

SZKOŁA DO HYMNU 2020

#SzkołaDoHymnu 10 listopada o godz. 11:11 nasi uczniowie z wychowawcami włączyli się do akcji MEN #Szkoła do hymnu. Uczniowie odśpiewali...

NOC BIBLIOTEK 2020

NOC BIBLIOTEK 2020

Noc Bibliotek-Biblioteka Szkolna ZSEG W tym roku mgr Agnieszka Kubica z Biblioteki Szkolnej ZSEG wraz z klasami 2TL, 2e, 2r, 2RL, 2TR oraz 4TL zorganizowała on-line Noc...

DZIEŃ LISTU I ZNACZKA POCZTOWEGO

DZIEŃ LISTU I ZNACZKA POCZTOWEGO

W dniu 06.10.2020 w ramach Światowego Dnia Listu i Znaczka Pocztowego Biblioteka Szkolna ZSEG zaprosiła uczniów klasy 2 TL z mgr Katarzyną Dybek oraz mgr Małgorzatą...

NARODOWE CZYTANIE 2020

NARODOWE CZYTANIE 2020

Miesiąc wrzesień w naszej szkole upłynął pod hasłem Narodowego Czytania. Akcja, która odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, od samego początku...