Żywiec Miasto ZmySŁÓW

W pierwszym dniu festiwalu:

Klasa 3e wraz z nauczycielami mgr Agnieszką Kubicą z Biblioteki Szkolnej, mgr Anną Blitz-Pępek oraz mgr Maciejem Syjotą wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez prof. dr hab. Barbarę Fatygę pt. "Gry i zabawy młodzieży z kulturą popularną w "Raporcie Natalki".
Wykład który otwierał Festiwal Żywiec Miasto ZmySŁÓW miał miejsce 20.09.2021 w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu.
W drugim dniu festiwalu:
Klasa 3R razem z mgr Joanną Bednarz i mgr Anną Gromek brała udział w wykładzie historycznym dotyczącym Andrzeja Komornickiego wygłoszonym przez panią Dorotę Firlej.
Klasa 3TEG razem z mgr Olgą Kozieł i mgr Sławomirem Sołtysikiem uczestniczyła w spotkaniu autorskim z panem Danielem Dziewitem.
Udział uczniów i nauczycieli w Festiwalu Żywiec Miasto zmySŁÓW w szkole koordynuje Biblioteka Szkolna mgr Agnieszka Kubica.
Organizatorom bardzo dziękujemy za ciekawe wykłady oraz spotkania.
Możliwość uczestnictwa uczniów Ekonoma w tym przedsięwzięciu jest dla nas zaszczytem i pzyjemnością.