OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Zapisy do: 3 października 2019!!!

Organizatorem olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rweolucji przemysłowej”. XXXIII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego.

Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXXIII edycji.

Pytania testowe będą natomiast odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Kalendarium zawodów

Więcej informacji można uzyskać u Pani mgr Katarzyny Lalik oraz na stronie internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i fb.