ŚLĄSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XII Śląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.

Zapisy do: 11 października 2019!!!

Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych w Katowicach.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy (etap I – szkolny, etap II – wojewódzki). Podczas finału II etapu wojewódzkiego zostaną wyłonieni laureaci, którzy mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Przebieg:

I etap szkolny: praca pisemna ucznia (uczeń dokonuje wyboru jednego tematu pracy spośród czterech tematów zaproponowanych przez Organizatora).

II etap wojewódzki (finał śląskiego konkursu): odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu (składa się on z części pisemnej oraz ustnej).

III etap ogólnopolski (finał konkursu ogólnopolskiego): Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu (składa się on z części pisemnej oraz ustnej).

Więcej informacji można uzyskać u Pani mgr Katarzyny Lalik oraz na stronie internetowej Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.