Uczniowie w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Uczniowie klasy 2c i 3ce wzięli udział w wykładzie na temat: "Dziś o przyszłości" zorganizowanym przez WSFiP w Bielsku-Białej we współpracy z Zakladem Ubezpieczeń Społecznych. Udział w wykładzie był uzupełnieniem projektu Lekcje z ZUS oraz elementem przygotowań do Olimpiady Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Spolecznych. Opiekunami uczniów były:
mgr Katarzyna Dybek -koordynator ww działań związanych z propagowaniem wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych w naszej szkole oraz mgr Danuta Górna wychowawca klasy 3ce