Finał Mistrzów Polski Uczniów Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2018 w Warszawie

W dniu 28.02.2018r. uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z Żywca Karolina Szabela i Natalia Stanik brały udział w Finale Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2018 w Warszawie, na których zajęły IV miejsce. Konkurs ten odbywał się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiekunem uczennic była Pani mgr inż. Barbara Słonka-Gibas.