SZKOLNY KONKURS PRAWO PRACY
Konkurs skierowany był do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat regulacji prawnych dotyczących pracowników młodocianych. Wyniki przedstawiają się następująco:

1 Miejsce Faustyna Niewdana 1kc
2 Miejsce Emilia Żurek 1kc
3 Miejsce Nikola Kępka 1kc

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród był OHP Żywiec reprezentowany przez Panią Marię Rodak a szkolnym koordynatorem konkursu była mgr Marzena Jurasz.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów a Organizatorom bardzo dziękujemy.