Konkurs Sprawny w Zawodzie Sprzedawca

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych Żywcu od wielu lat uczestniczy w konkursach handlowych i sprzedażowych. Co roku organizowany jest konkurs „Sprawny w zawodzie sprzedawca” przeznaczony dla uczniów Technikum o profilu HANDLOWIEC oraz dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej – profil: SPRZEDAWCA.

Nasi uczniowie od lat zdobywają wysokie lokaty w konkursach rejonowych. Największym osiągnięciem było uzyskanie pierwszego i drugiego miejsca przez uczennicę Natalię Ścieszkę i Łucję Buława w roku szkolnym 2014/2015 w Cieszynie.

Opiekunami konkursu jest mgr Halina Rus-Szymańska i mgr Janusz Szymański

Głównymi celem jest:
- zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych przez pracodawców i nadzór pedagogiczny
- promowanie osiągnięć szkół w środowisku lokalnym
- wymiana doświadczeń między nauczycielami 
- umożliwienie rywalizacji uczniów w zawodzie sprzedawca
- przygotowanie do egzaminu z przygotowania zawodowego – kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży 

Konkurs składa się z dwóch części:
- teoretycznej, zawierającej pytania testowe z przedmiotów zawodowych
- praktycznej, zawierającej umiejętności z zakresu:
- obsługa klienta na stoisku o sprzedaży tradycyjnej z użyciem kasy fiskalnej
- dekoracyjne pakowanie
- reklama towaru
- wypełnianie dokumentu sprzedażowego (faktura VAT)

Zakres konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Na etapie szkolnym w części teoretycznej uczniowie rozwiązują test, obejmujących zakres materiału z towaroznawstwa, organizacji sprzedaży i pracowni sprzedaży.

W części praktycznej konkurencje sprawdzające zdobyte umiejętności 
w ramach zajęć praktycznych:
- obsługa klienta na stoisku o sprzedaży tradycyjnej z użyciem kasy fiskalnej
- rozmowa sprzedażowa 
- reklama towaru
- wypełnianie dokumentu sprzedażowego (faktura VAT)