mgr Izabela Talik - Przewodnicząca Zespołu

Nauczane przedmioty: Matematyka 
Stopień zawodowy: Dyplomowany 


mgr Bożena Bednarz

Nauczane przedmioty: Biologia
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Piotr Cieśla

Nauczane przedmioty: Przedmioty Informatyczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Weronika Galar 

Nauczane przedmioty: Biologia
Stopień zawodowy: Dyplomowany 


 mgr Dorota Mucharska

Nauczane przedmioty: Fizyka, Matematyka 
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Bożena Nowicka 

Nauczane przedmioty: Matematyka 
Stopień zawodowy: Dyplomowany 


mgr Gabriela Pieronek 

Nauczane przedmioty: Geografia 
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Agnieszka Prochot

Nauczane przedmioty: Przedmioty Ekonomiczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Anna Radło

Nauczane przedmioty: Matematyka, Informatyka 
Stopień zawodowy: Mianowany


mgr Janusz Szymański

Nauczane przedmioty: Przedmioty Informatyczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Jarosław Talik

Nauczane przedmioty: Przedmioty Informatyczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Agnieszka Tomiczek

Nauczane przedmioty: Geografia, Chemia 
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Adam Zoń

Nauczane przedmioty: Przedsiębiorczość
Stopień Zawodowy: Dyplomowany