mgr Katarzyna Dybek - Przewodnicząca Zespołu Ekonomicznego

Nauczane Przedmioty: Przedmioty Ekonomiczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowan


mgr Anna Blitz- Pępek

Nauczane przedmioty: Przedmioty ekonomiczne
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Piotr Cieśla

Nauczane przedmioty: Przedmioty Informatyczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Katarzyna Lalik

Nauczane przedmioty: Przedmioty ekonomiczne
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr inż. Wiesława Gąska

Nauczane przedmioty: Przedmioty Ekonomiczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Marta Małysiak-Kumorek

Nauczane przedmioty: Przedmioty Ekonomiczne, Prawo
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Agnieszka Prochot

Nauczane przedmioty: Przedmioty Ekonomiczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Izabela Rzeszutek

Nauczane przedmioty: Przedmioty zawodowe 
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


 mgr Halina Rus-Szymańska

Nauczane przedmioty: Przedmioty Ekonomiczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Małgorzata Sadzikowska-Kozioł

Nauczane przedmioty: Przedmioty Ekonomiczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Janusz Szymański

Nauczane przedmioty: Przedmioty Informatyczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Jarosław Talik

Nauczane przedmioty: Przedmioty Informatyczne
Stopień Zawodowy: Dyplomowany


mgr Adam Zoń

Nauczane przedmioty: Przedsiębiorczość
Stopień Zawodowy: Dyplomowany