Informujemy wszystkich potencjalnych beneficjentów - tj. uczniów, nauczycieli, pracodawców oraz innych zainteresowanych - o przystąpieniu do konkursu mającego na celu pozyskanie środków z „Programu RPO WSL na lata 2014-2020” na realizację projektu służącego wzbogaceniu bazy do kształcenia w zawodach gastronomicznych i spożywczych.
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, z funduszu EFRR,  zatytułowany „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie lokalnego rynku pracy” -  w naszej szkole będzie obejmować następujące działania:
  • Przygotowanie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
  • Reorganizację istniejącej pracowni obsługi gości
  • Całkowitą przebudowę i wyposażenie w nowoczesne urządzenia - pracowni technologii gastronomicznej wraz  z zapleczem.
Zaplanowana modernizacja ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego i zbliżenie go do rzeczywistych warunków pracy w branży gastronomicznej.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych, zawiadamiamy wszystkie zainteresowane środowiska  o zamiarze przystąpienia do kolejnego projektu  (z funduszu EFS)  - „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”. W zakresie powyższego projektu uczniowie oraz nauczyciele będą mogli m.in. uczestniczyć w szkoleniach warsztatowych, stażach u pracodawców, kursach doskonalących praktyczne umiejętności (odbywających się w nowych pracowniach). Opracowana oferta edukacyjna jest odpowiedzią na postulaty pracodawców i umożliwi uczniom nabycie nowych, ponadstandardowych kompetencji ułatwiających zdobycie pracy w zawodach gastronomicznych.
 
Jolanta Graczek, nauczyciel ZSEG w Żywcu