PODSTAWA PRAWNA

  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada  2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

  • Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900 ze zm.)

  • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr Zs: WE-KZ.537.1.2024 z dnia 29.01.2024 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny 2024/2025