11 marca - Dzień Sołtysa

11 marca - Dzień Sołtysa

Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Żywcu. W imieniu Starostwa życzenia złożył Wicestarosta Powiatu Żywieckiego Pan Stanisław Kucharczyk, a każdy z sołtysów otrzymał imienne podziękowanie za trud i wkład w rozwój swych miejscowośc. Słowa podziękowań i uznania popłynęły również od dyrektora szkoły Pana Adam Zoń.
Dziękujemy Organizatorom za zaufanie. To był dla nas zaszczyt przyjmować tak znamienitych Gości. 
Program artystyczny przygotowali uczniowie 2r pod kierunkiem mgr Janusz SzymańskiWarto przy tym zaznaczyć, że Pan Szymański pełni też funkcję sołtysa wsi Sienna.
Dziękujemy rownież Paniom mgr inż. Jolancie Graczek i mgr. inż. Barbarze Słonce-Gibas oraz uczniom klas gastronomicznych za przygotowanie jak zwykle pysznego poczęstunku.