Sukces na Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu

Sukces na Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu

Uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -  Julia Hałat z klasy 2g oraz Dominika Bąkowska z klasy 5g po pomyślnych kwalifikacjach okręgowych wzięły udział w etapie centralnym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, który odbył się w Szczecinie. Dziewczyny spisały się znakomicie i obie po pierwszym etapie konkursu uzyskały tytuł finalistek. Następnie Julia walczyła w kolejnym etapie o miano laureatki i poszło jej świetnie. Zdobyła tytuł ze znakomitym wynikiem końcowym 95 punktów i została najmłodszą laureatką Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Uzyskane wyniki obu dziewczynom otwierają drogę na szereg państwowych uczelni, w tym medycznych. Prócz tego Julia otrzymała wysoką nagrodę finansową od Ministra Edukacji Narodowej oraz MRiRW 
Trzeba dodać, że Olimpiada Wiedzy o Żywieniu należy do prestiżowych konkursów wiedzy, w których udział biorą uczniowie wszystkich typów szkół, w tym liceów o profilu biol-chem - tym bardziej cieszą sukcesy naszych dziewczyn BRAWO.
Szkolnym opiekunem uczniów startujących w tej olimpiadzie jest pani Aleksandra Katana-Pietraszko. Podziękowania i gratulacje.