GOŚCIE ZE SZWECJI W EKONOMIE

GOŚCIE ZE SZWECJI W EKONOMIE

Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i kulturowego dialogu między uczniami obu szkół. Podczas pobytu szwedzkich uczniów zorganizowano wiele interesujących wydarzeń. Były występy artystyczne, prezentacje o szkołach, krajach i miastach Żywciec i Lund . No i oczywiście integracja.  Dzięki tym działaniom uczniowie obu szkół mieli okazję poznać tradycję i kulturę każdego z krajów oraz wymienić się doświadczeniami na temat życia szkolnego i systemu edukacji.
Następnie odbyły się warsztaty projektowe, w których międzynarodowe grupy uczniów pracowały nad różnymi tematami, takimi jak prawa człowieka w Unii Europejskiej, kultura i dziedzictwo narodowe, oraz zrównoważony rozwój. Była to doskonała okazja do współpracy i nawiązania nowych relacji. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu reprezentowala klasa 2r technik reklamy pod kierunkiem wychowawcy mgr Janusz Szymańskiego.
Na zakończenie wizyty odbyło się rozdanie certyfikatów i pyszny poczęstunek.
Dziękujemy uczniom klas gastronomicznych za wyśmienite deserki, które przygotowali pod kierunkiem Pani mgr inż. Barbara Słonka-Gibas. Dziękujemy też Dyrekcji za wsparcie organizacyjne i Pani mgr Halinie Rus - Szymańskiej za koordynowanie projektu. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie miało ciąg dalszy w postaci kolejnych projektów międzynarodowych.