Konkurs OHP z wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów BHP

Konkurs OHP z wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów BHP

Głównym celem konkursu jest umozżiwienie sprawdzenie poziomu znajomości zagadnień z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy z elementami prawa pracy. Dlatego test wiedzy z zakresu prawa pracy i zasad BHP obejmował aż 50 pytań konkursowych. 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu reprezentowała uczennica klasy 3kc Martyna Lach, która zajęła w tej trudnej rywalizacji 3 miejsce. GRATULUJEMY  
Uczennicę do konkursu przygotowywała Pani mgr Marzena Jurasz we współpracy z Panią Marią Rodak z Mck Ohp Żywiec
Organizatorem konkursu byla Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach.