mgr Joanna Skowron - Przewodnicząca Komisji

Nauczane przedmioty: Wychowanie fizyczne
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Olga Kozieł 

Nauczane przedmioty: Wychowanie fizyczne 
Stopień zawodowy: Dyplomowany 


 mgr Anna Gromek

Nauczane przedmioty: Wychowanie fizyczne
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Robert Sołtysek

Nauczane przedmioty: Wychowanie fizyczne 
Stopień zawodowy: Dyplomowany 


mgr Sławomir Sołtysik 

Nauczane przedmioty: Wychowanie fizyczne 
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Aleksander Tomalczyk 

Nauczane przedmioty: Wychowanie fizyczne 
Stopień zawodowy: Dyplomowany