mgr Grażyna Piotrowska - przewodnicząca Zespołu Językowego

Nauczane przedmioty: Język niemiecki
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Anna Bąkowska

Nauczane przedmioty: Język angielski
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Joanna Bednarz

Nauczane przedmioty: Język niemiecki
Stopień zawodowy: Dyplomowany


dr Robert Bucki

Nauczane przedmioty: Język angielski
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Weronika Galar

Nauczane przedmioty: Język angielski
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Marek Pasierbek

Nauczane przedmioty: Język angielski
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Maciej Syjota

Nauczane przedmioty: Język niemiecki
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Paulina Wojtas

Nauczane przedmioty: Język angielski
Stopień zawodowy: Początkujący