Wraz ze zmianami społeczno-ekonomicznymi jakie nastąpiły po roku 1989 szkoła wkroczyła w nowy etap działalności. Zrezygnowano z kształcenia w zakresie Liceum Ekonomicznego oraz Technikum Gastronomicznego dla pracujących. Utrzymano natomiast dotychczasowe kierunki w ramach Liceum Ekonomicznego, Liceum Zawodowego, Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Średniego Studium Zawodowego. Na przełomie 1990/91 przystąpiono do modernizacji szkoły. Zakupiono, m.in., sprzęt audiowizualny oraz komputery do pierwszej pracowni informatycznej. Po raz pierwszy w historii powojennej uroczyście obchodzono Rocznicę Odzyskania Niepodległości.W październiku 1989 roku przystąpiono do reaktywowania drużyny harcerskiej w szkole. Opiekunem został harcmistrz Wiesław Tomiczek. Zgodnie z zasadą "Harcerzem być to wcale nie wada, harcerzem być każdemu wypada..." przyjęto do drużyny dyrektor szkoły -mgr Wandę Kuzak, zastępcę dyrektora szkoły d/s wychowawczych - mgr Danutę Sanetrę i zastępcę dyrektora szkoły d/s administracyjnych-mgr inż. Tomasz Twardowski. W tym roku odbyły się również I demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego. Obecnie opiekunem Samorządu Szkolnego jest mgr Jan Stasica. W roku 2000 wznowiono redagowanie szkolnej gazety "Krzywe zwierciadło", redakcję przejęła mgr Anna Krzyżanowska.
Na przełomie lat 1998-2000 w szkole odbywały się zajęcia Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej. Od 2000 roku w ZSEG prowadzone są zajęcia akademickie z zakresu informatyki Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki - pierwszej wyższej uczelni żywieckiej.
W 1999 roku przystąpiono do modernizacji sprzętu informatycznego. Zakupiono nową pracownię komputerową, a rok później szkoła uzyskała stały dostęp do internetu /SDI/.W tym okresie szkoła utrzymywała kontakty międzynarodowe. W 1991 roku odbyło się bawarsko-polskie spotkanie maturzystów. Organizatorem było Gimnazjum Underhaching (Niemcy). W spotkaniu uczestniczyło 13 polskich maturzystów, 13 niemieckich gimnazjalistów oraz nauczyciele i opiekunowie. W 1992 roku szkoła gościła grupę pocztowców z Lyonu (Francja). W roku 2000 szkoła nawiązała kontakt z Liceum Ogólnokształcącym o profilu informatycznym w Cadcy (Czechy).