Gastronomia

Kierunki gastronomiczne w naszej szkole mają długą tradycję.
Obecnie uczniowie mogą kształcić się:
- w technikum zdobywając zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych;
- w szkole branżowej I stopnia w zawodach - kucharz oraz cukiernik


Uczniowie technikum mają bardzo dobre warunki do kształtowania umiejętności zawodowych. Szkoła posiada profesjonalne pracownie gastronomiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt: pracownię technologii gastronomicznej oraz pracownię obsługi gości (wraz z bufetem). Prócz tego, w cyklu kształcenia, dwukrotnie odbywają miesięczne praktyki u pracodawców - w klasie trzeciej i czwartej.
Absolwenci mają możliwość podejmowania pracy nie tylko w restauracjach i hotelach na stanowiskach związanych z przygotowywaniem potraw, czy obsługą gości, ale również w placówkach zajmujących się planowaniem żywienia, cateringiem (w tym dietetycznym) organizacją i obsługą przyjęć, ślubów, eventów, przygotowaniem i dystrybucją żywności. Są także przygotowani do zajmowania stanowisk menadżerskich w branży gastronomicznej oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Po ukończeniu szkoły wiedzę związaną z kierunkiem kształcenia mogą poszerzać na studiach wyższych zwłaszcza na: dietetyce, technologii żywności, technologii żywienia, inżynierii produkcji, hotelarstwie i turystyce, chemii spożywczej i biotechnologii.

Szkoły branżowe funkcjonują w systemie dualnym, tzn. uczniowie są równocześnie młodocianymi pracownikami i praktyczne umiejętności zawodowe kształtują u pracodawców (odpowiednio w cukierniach lub restauracjach), natomiast kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole.

Uczniowie wszystkich klas gastronomicznych aktywnie uczestniczą w lokalnym życiu społecznym - biorąc udział w ważnych wydarzeniach i akcjach charytatywnych.
Podczas pobytu w szkole odbywają wizyty studyjne, uczestniczą w wykładach i warsztatach szkoleniowych, odwiedzają targi branżowe.

Nasi uczniowie, z dużymi sukcesami, podejmują rywalizację w prestiżowych konkursach i olimpiadach zawodowych - do szczebla centralnego (a nawet międzynarodowego) włącznie.

Z sąsiadami warto współpracować...

Z sąsiadami warto współpracować...

W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Żywcu gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli ze Słowacji, z Dolnego Kubina. Ich przyjazd był...

WIELKANOCNY STOŁ 2017

WIELKANOCNY STOŁ 2017

Na zaproszenie Wójta Gminy Czernichów Pana Adama Kosa JURY w Konkursie sprawowali: Adam Zoń - Dyrektor ZSEG w Żywcu, pani Janina Bronowicka właścicielka Piekarni -...

Kolejny sukces Ekonoma

Kolejny sukces Ekonoma

W dniu 01.03.2017 roku uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu Maria Raczek i Katarzyna Pytlik brały udział w Finale VII Mistrzostw Polski...

Podsumowanie projektu edukacyjnego

Podsumowanie projektu edukacyjnego

7 grudnia Cool-inarna Katedra działająca w naszej szkole podsumowała interdyscyplinarny projekt zatytułowany - „Przewodnik kulinarno-historyczny. Z Habsburgami i...